Annons

Rochester Q-jet 7043274

1
Jag har en Rochester 7043274 som jag inte hittar något portat vacuum till fördelaren. Finns flera uttag på botten plattan på förgasaren men dom verkar ju vara före spjällen. Förgasaren är en 1973-74 till Pontiac. Går det att ta ut en vacuum signal med t-koppling på ventilen som drar sekundära spjällen?
Sen kan jag inte få choke spjället att stänga helt, har bytt till elchoke, men jag tror problem fanns tidigare, med varmluft choken också.

Lindeman
Bilagor
Annons

Re: Rochester Q-jet 7043274

2
Jag brukar göra om EGR-anslutningen längst ut på passagerarsidan på spjällplattan till en "portad" anslutning för vakuumförställningen. Då fyller jag håligheten vid den vertikala skåran med titan-epoxi så att den täcks utan att hindra vakuumet att passera den horisontella skåran.
För chokebladet så kan du lossa skruvarna ett kvarts varv och sedan centrera bladet i öppningen. Kolla även justeringen av "choke rod", när ett 3 mm borr stoppas in i hålet i chokehuset under vikten däri så ska chokebladet vara helt stängt.
1966 GTO TriPower
1970 GTO TheJudge
KentsQjet
http://www.poci.org/
http://gtoaa.org/

Re: Rochester Q-jet 7043274

3
Hej tack för tipset nu fungerar choken som den ska. Sen en fråga: är vakuumsignalen från slangen till ventilen för sekundär spjällen portad, eller vakuum direkt från insuget? Tänkte göra en provisorisk lösning med T-stycke om det funkar så länge, sen kan jag ta ner förgasaren och bygga om den i vinter

Re: Rochester Q-jet 7043274

5
Tackar...tackar då vet jag att det funkar. Sen är det någon skillnad på vakuumsignalen till vakuumklockan och EGR anslutningen längst ut till vänster, den som går att bygga om till portad vakuum. För som det är idag tar ju bägge vakuum direkt från insuget?
Har även en fundering på en saknad del på förgasaren om den har någon funktion som betyder något för mig i mitt upplägg.
Delen är ett slags lock som saknas, sitter högst upp längst fram, sitter fast med två skruv, ser ut som en slags avluftning på dom bilder som finns på nätet där den är monterad. Går att se på den högra bilden av ursprungs inlägget.

Lindeman

Re: Rochester Q-jet 7043274

6
Öppningen för EGR-anslutningen sitter ovanför spjällbladets kant vid tomgångsvarv och ger inget vakuum på tomgång. Denna öppning har även en extra öppning som försvagar vakuumet till EGR-ventilen som ska ha en svagare vakuumsignal under körning, denna extra öppning måste stängas för att anslutningen ska fungera som en portad anslutning till vakuumförställningen på fördelaren.
Locket din förgasare saknar är till flottörhusets ventilation och röret på detta lock går in i luftrenaren, innanför filtret. Ventilationen är avgörande för förgasarens funktion.
1966 GTO TriPower
1970 GTO TheJudge
KentsQjet
http://www.poci.org/
http://gtoaa.org/